Adtonos
Radio Net Media Ltd
AdTonos | Regulamin Akcji Reklamowej
AdTonos - Audio Advertising Reinvented - Join our marketplace for advertisers and terrestrial audio broadcasters
radio advertising, ad insertion, radio commecial insertion, online radio ads, digital audio advertising, advertising network, radio ad solution, web radio, ads, overlay radio ads, in stream commercials, in stream advertising, native audio advertising, digital audio revolution,
16222
page-template-default,page,page-id-16222,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Regulamin Akcji Reklamowej

Emisja reklamy radiowej w ramach testu platformy AdTonos.com

 

 

Postanowienia Ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady i sposób przeprowadzenia akcji reklamowej polegającej na emisji kampanii reklamowych w radiu PRL (Polish Radio London) oraz w Radio Kolor w ramach testu internetowego systemu AdTonos do emisji reklam radiowych, zwanej dalej „Kampania Pilotażowa AdTonos ”, w skrócie KPA.
 2. Organizatorem KPA jest Radio Net Media Ltd z siedzibą: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H 9JQ, Numer Rejestrowy firmy: 10483422, VAT: GB 292 5408 88 („Organizator”).

 

Warunki udziału w Kampanii Pilotażowej AdTonos

 

 1. Akcja Reklamowa KPA trwa 7 dni: w PRL od 8 października 2018 roku do 29 października 2018 roku, a w Radio Kolor od 22 października 2018 roku do 29 października 2018 roku.
 2. Organizator zobowiązuje się do realizacji kampanii reklamowych firm Uczestników oraz emisji ich reklam radiowych na antenie radia PRL w cenie 1GBP za całość emisji w okresie trwania KPA.
 3. W KPA może wziąć udział każdy podmiot  – „Uczestnik”, który ma osobowość prawną,  posiada pełną zdolność do czynności prawnych, założy konto reklamodawcy w serwisie adtonos.com i we własnym zakresie wprowadzi reklamy radiowe do systemu, najpóźniej 24h przed wybranym terminem ich emisji w okresie od 8 października 2018 roku do 29 października 2018 roku w PRL oraz od 22 października 2018 roku do 29 października 2018 roku. Każda firma Uczestnik KPA może umieścić w systemie dowolną liczbę kampanii oraz reklam.
 4. Reklama radiowa emitowana w ramach KPA nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
 5. Uczestnik ma prawo do sprawdzenia w każdej chwili na swoim koncie reklamodawcy w serwisie adtonos.com stopnia realizacji umieszczonych kampanii reklamowych oraz ich wyników.
 6. W zamian za emisję kampanii reklamowych Uczestnik dostarczy Organizatorowi przynajmniej jedną opinię – testymonial dotyczący KPA oraz zgadza się na jej wykorzystanie, jak również zgadza się na zamieszczenie logotypu firmy Uczestnika w materiałach reklamowych, w prezentacjach i na stronie internetowej Organizatora.
 7. Media Net Radio Ltd z siedzibą w UK w zakresie emisji reklam podlega regulacjom Ofcom. Brytyjski kodeks reklamy internetowej (kodeks BCAP) ma zastosowanie do wszystkich reklam (w tym telezakupów, treści na temat autopromocyjnych kanałów telewizyjnych, tekstów telewizyjnych i reklam telewizyjnych interaktywnych) oraz audycji sponsorowanych w serwisach radiowych i telewizyjnych licencjonowanych przez Ofcom. Więcej informacji o kodeksie BCAP: https://www.asa.org.uk/codes-and-rulings/advertising-codes/broadcast-code.html. Niedozwolone kategorie reklam zostały wymienione na stronie: https://www.asa.org.uk/type/broadcast/code_section/10.html
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane w spotach reklamowych przygotowanych i dostarczonych przez Uczestnika KPA i zastrzega sobie prawo odmowy emisji reklam w przypadku, gdy naruszają one przepisy obowiązującego prawa lub naruszają normy społeczne.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Dane osobowe 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia KPA, w tym wydania emisji reklamy radiowej na antenie PRL oraz czynności reklamacyjnych. Za dane osobowe przyjmuje się: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail. 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 3. Podanie danych jest dobrowolne. 4. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na niniejszej stronie internetowej.